Електро измервания, физични измервания, микроклимат,


ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С "ЕВРО-ЛАБ" (електро-физична лаборатория)
Измерване и узаконяване на електро инсталации, физични фактори на работната среда, подготовка на документи за АКТ 16 за въвеждане на сгради в експлоатация;
-Електроизмервания:
Съпротивление на защитни заземителни уредби;
Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник“;
Съпротивление на изолация;
Защитни прекъсвачи: допирно напрежение, време на изключване;
-Физични фактори на работната среда:
Микроклимат в работна и битова среда:
Температура на въздуха;
Скорост на движение на въздуха;
Относителна влажност на въздуха;
Изкуствено осветление: в работна и битова среда - осветеност;
-Шум в работна среда:
Дневно ниво на експозиция на шум;
Върхово ниво на звуково налягане;
Ниво на шум;
Еквивалентно ниво на шум;
-Шум в помещения на жилищни и обществени сгради:
Еквивалентно ниво на шум;
-Климатични и вентилационни инсталации:
Скорост на движение на въздушния поток;
Дебит на въздушния поток;
-Курсове за придобиване квалификационни групи по безопасност на труда.
0884 61 05 04
034/44-85-25

ОБАДИ СЕ

Сподели обяватаОбява №223307 Преглеждания: 1070 Добавена: 3 Август в 14:58Обновена: 13 Октомври в 21:53

Подобни обяви

Бригада-груб строеж
гр. Пазарджик 9 Юли в 12:18