Нумизматика и бонистика

Филтри
монети цената е за лота.
5 лв.
гр. Видин Вчера в 08:39
1 лв. 1882 г
12 лв.
гр. Видин Вчера в 06:59
1 лв. 1894 г
12 лв.
гр. Видин 21 Юли в 15:15
Монета от 2лв. - от 1925г.
13 лв.
гр. София 21 Юли в 12:33
10 ст. 1881 г.
20 лв.
гр. Видин 20 Юли в 07:43
2 лв. 1891 г
25 лв.
гр. Видин 19 Юли в 12:49
2 лв. 1882 г
25 лв.
гр. Видин 19 Юли в 12:46
1 лв. 1913 г
15 лв.
гр. Видин 16 Юли в 17:33
1 лв. 1912 г
16 лв.
гр. Видин 16 Юли в 17:30
1 лв. 1910 г
14 лв.
гр. Видин 16 Юли в 17:26
1 лв. 1891 г.
16 лв.
гр. Видин 16 Юли в 17:22
Шведски Военноморски орден, медал, знак, плакет - 2
9,99 лв.
гр. Велико Търново 14 Юли в 15:37
Шведски Военноморски орден, медал, знак, плакет
9,99 лв.
гр. Велико Търново 14 Юли в 15:35
Шведски Армейски орден, медал, знак, плакет
9,99 лв.
гр. Велико Търново 14 Юли в 15:33
Шведски Военен орден, медал, знак, плакет - 2
7,99 лв.
гр. Велико Търново 14 Юли в 15:31
Шведски Военен орден, медал, знак, плакет
9,99 лв.
гр. Велико Търново 14 Юли в 15:29
Шведски Военен орден, медал, знак - за отлична стрелба
9,99 лв.
гр. Велико Търново 14 Юли в 15:25
Шведски орден, медал, знак
9,99 лв.
гр. Велико Търново 14 Юли в 15:23
Шведски орден, медал, знак - 1912 г.
9,99 лв.
гр. Велико Търново 14 Юли в 15:20
Шведски Военен орден, медал, знак
9,99 лв.
гр. Велико Търново 14 Юли в 15:18