Земеделска земя в идеални части 5 евро за m2

Земеделска земя в идеални части 5 евро за m2

Цена: 38 000 EUR
Квадратура: 28502

Собственик: Продавам или заменям- 16/60-ти идеални части, (които са равностойни на около 7600 м2 -за около 38000 евро -при цена за дка 5000 евро) от наследствен ПИ (20) (с идентификатор 77195.424.20), който имот е с обща площ от 28502 кв. м (28,502 дка), в област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, землището на гр. Хасково, местност "Идимирли". Цената на която Ви предлагам за тези 16/60-ти идеални части е 5000 евро на дка.
ОЧАКВАМ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАМЯНА -може за гарсониера, за лека кола или за джип???? на тази стойност.
Местонахождение на имота:
Намира се на входа на гр. Хасково в триъгълника обособен между пътя Пловдив-Хасково (Димитровградско шосе) -на изток е от Технически център на СБА и от бензиностанцията на ОМW и е на 260 метра от съществуващия асфалтов път, зад бензиностанцията на ОМW и СБА,
НА СЕВЕР граничи с баластриран общински път - зад който път имота е застроен;
в близост зад този застрое имот има съществуваща гора, зад която гора минава пътя Хасково - Свиленград. На юг се намират няколко ниви с квадратури ди 5 дка, след които има общински път и регулацията на гр. Хасково.
Вижте снимките и скиците, влезте в Кадастралната карта на Хасково за този район, посетете терена на место, и ще добиете реална представа за имота.
Парцелът, който е с размер от 28502 кв. м, представлява Земеделската земя 5 (пета) категория, нива, която в момента не се обработва и не се използва от арендатори -може да се използва за строителството на складове, магазин и за жилища затворен тип
В случай, че проявявате интерес, мога да Ви свържа и с останалите сънаследници, които също са с намерение да продават своите идеални части от наследственият ни имот.
ОТ СНИМКИТЕ и на место ще видите близостта до имота в южната му посока с жилищните блокове на к-с "Орфей" Хасково.
На една от приложените скици съм защриховани тези ПИ, на които вече е сменен статута и имат завършени строежи или са в процес на строителство.
Предназначението на тези имоти след смяната на статута е промишлено строителство или жилищни сгради.
Целият този район преди 10.11.1989 год. беше в регулацията и беше предвиден за жилищно застрояване.
Нямате никакъв проблем да проверите в Община Хасково ЗА ТОВА какви са предвижданията за този район в новия общ устройствен план за гр. Хасково, който е поръчан на проектантски екип и може би вече е одобрен.
При интерес, за коментар, можете да ми се обадите на 0888214088, легитимен наследник съм на 16/60-ти идеални части от посоченият ПИ 77195.424.20, от които продавам, заменям или дарявам - с писмен нотариално заверен договар-направете си консултация по въпроса. Мога да ВИ гарантирам съдействие и контакт за преговори с останалите съсобственици и сънаследници в наследствената общност - почти на всички имам телефоните и адресите а за единият от тях, който живее в Пловдив, ще участвува в преговорите с неговите 16/60 идеални части т. е. бихте могли да придобиете и да получите съсобственност за 32/60-ти от посочените 28,00 дка и 502 м2;
Мисля, че при добра Ваша оферта-има голяма вероятност, да се постигне споразумение и с останалите съсобственици в наследствената общност- които реално имат останалите 28/60-ти идеални части, те са близо 18 сънаследници и всеки поотделно има по малко от 1 дка, т. е. никой от тях няма възможност да оформи парцел с размер 3,5 дка и реално те могат да бъдат обезвъзмездени само парично.
Предлагам на Вашето внимание, ако проявявате интерес при същите условия-продажба, замяна и/ли дарение, на идеални части в други селищни системи, а именно:
А/в землище Ивайловград:
-1/3-та ид. части от 19 дка от ниви в землище Ивайловград
- 1/3 -та идеални от 15 дка от ниви в землище Ивайловград
Б/. в землище с. Караджалово-Първомайско:
-1/4 ид. части от 19,5 дка от нива в землище Караджалово.
-1/4 ид. части от 3 дка гора в землище Карджалово
-570 м2 лозе в землище Карджалово,
които предлагам на цена около 1000 лева за дка.
Имам предварителни разговори с останалите сънаследници, които по принцип също са съгласни да продават своите дялове.

Сподели обяватаОбява №220125 Преглеждания: 2120 Добавена: 23 Май в 05:43Обновена: 1 Декември в 18:54

Други предложения

Купувам земеделски земя в цялата страна
гр. Хасково 26 Август в 12:26